כמו צמח בר

מלים: רחל שפירא

לחן: נחום היימן

תרגום: יובל מרטון, מרץ 22, 2009

 

מחר, אני אהיה כה רחוקה

A native plant

Lyrics: Rachel Shapira

Music: Nachum Heyman

Translation: Yuval Marton, March 22, 2009

 

Tomorrow I’ll be very far away

אל תחפשו אותי

So do not look for me

מי שידע למחול -

Forgive me, please be kind –

ימחל לי על אהבתי,

Forgive me for this love! You see,

הזמן ישקיט הכל

With time all will subside

אני הולכת לדרכי.

I’ll wander far away from here.

זה שאהב אותי ישוב לשדותיכם -

The one who loved me will return then to your fields

מן המדבר.

From desert land.

והוא יבין - אני חייתי ביניכם

He’ll understand – for I was just a blowing seed,

כמו צמח בר.

A native plant.

 

 

אני רוצה לפקוח את עיני

I wish, I wish to open now my eyes

לצמוח לאיטי.

A slowly growing seed

הרביתי לחלום

I had too many dreams

החלומות טרפו אותי,

My dreams have all devoured me.

רציתי לנחם -

I wanted to console -

אבל מרדה בי תשוקתי.

But lust betrayed me for my need

היה מיקסם ילדות, היתה גם סערה

I felt a childhood spell, I also felt a storm

בזרועותי.

Within my arms

אני יודעת שהדליקה אש זרה

I know I used a stranger fire, and it warmed

את לילותי.

My nights with charm.

 

 

היו, היו ערבי געגועים

There was, there was much pining in the nights

היו ימים טרופים.

Much madness in the days.

היה כאב חבוי

There was a hidden pain

ורגעים מכושפים.

Enchanted moments in a gaze.

אני אזכור מבט

I’ll treasure that and more,

מגע ידיים בכתפי.

My shoulders touched by loving hands.

אני אהיה לצל חולף בשדותיכם

I will become a passing shadow in your fields,

לסוד נסתר.

A secret hand.

היו שלום, אני חייתי ביניכם

Farewell you all, for I was just a blowing seed,

כמו צמח בר.

A native plant.